نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تحلیل عملکرد روسازی های بتنی غلطکی و سازگاری آن با شرایط زیست محیطی

در کشور ما به دلیل دسترسی به منابع نفتی و مشتقات آن از قبیل قیر، قدمت استفاده از آسفالت به صورت سرد یا گرم در خیابان ها و جاده های بین شهری به حدود 08 سال می رسد.

در سال های اخیر از سویی افزایش قیمت قیر و محدودیت استفاده از منابع نفتی و از سویی دیگر وجود ذخایر عظیم سنگی و کارخانجات متعدد تولید سیمان، کارشناسان را بر آن داشت تا به طور جدی نسبت به انجام تحقیقات و آزمایش ها و مشاوره با متخصصان تکنولوژی بتن به منظور انتخاب جایگزینی مناسب و منطبق بر امکانات موجود کشور اقدام نمایند. در حال حاضر علاوه بر اهداف اقتصادی و فنی، عوامل زیست محیطی و ملزومات توسعه پایدار نیز به طور فزاینده در طراحی، ساخت و نگهداری روسازی ها و پروژه های زیر ساختاری دیگر در نظر گرفته می شود. روسازی های سازگار با محیط زیست )روسازی های سبز( به روسازی هایی اطالق می شود که در کلیه ابعاد ازجمله طراحی، ساخت و نگهداری آنها مسائل محیط زیستی درنظر گرفته می شود. با توجه به گستردگی سطح بتن و کم بودن مقدار آب اخـتالط در بـتن هـای غلطکـی، روسـازی راه، روش و مـدت زمـان عمل آوری، در دستیابی به خواص مورد نظر این نوع بتن ها اهمیت بسیار دارد. روسازی های بتنی با طول عمر بالا، کمتر نیاز به ترمیم و بازسازی مکرر دارند و به ایمنی بزرگراه و کاهش ازدحام کمک می کنند. اجرا و حفظ عرض شانه های راه های اصلی از دغدغه های ایمنی راه هاست. اقدام به اجرای لایه بیندر )تراکم لایه های آسفالت ضخیم ( روی شانه و حذف توپکا در روی شانه ها باعث افتادگی کنار جاده و در نتیجه خطر برای وسایل نقلیه سنگین شده به خصوص در شرایطی که خط کشی راه ها به موقع و با کیفیت صورت نمی پذیرد استفاده از بتن فشرده غلطکی تثبیت شده بستری ایجاد می کند که علاوه بر آن که در برابر بارهای سنگین عملکرد بسیار مطلوب دارد به دلیل پایین بودن قابلیت سواری دهی quality riding تمایل به سرعت را کاهش می دهد.این نوع روسازی ها در مقایسه با روسازی های آسفالتی، در صورت در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت مهار تنش های حرارتی و اصطکاکی، از عمر مناسب و توجیه اقتصادی برخوردار می باشند، کما اینکه امروزه در اکثر کشورهای صنعتی که مشکل کمبود سیمان وجود ندارد، مورد استفاده قرارگرفته اند. در کشور ما نیز با توجه به افزایش قابل ملاحظه قیمت قیر در سال های اخیر و در پی آن افزایش قیمت روسازی های آسفالتی و افزایش تولیدات داخلی سیمان و در راستای کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و همچنین کاهش مسائل زیست محیطی و سرمایه گذاری، بعلاوه فواید تکنیکی و فنی متعدد، باید استفاده از روسازی های بتنی برای جاده ها و بزرگراه ها مورد توجه قرار گیرد و بستری مناسب برای رقابت روسازی های بتنی با روسازی های آسفالتی فراهم گردد. با توجه به این نیاز، در این پژوهش به مقایسة روسازی های بتنی و آسفالتی از منظر فنی، اقتصادی و زیست محیطی پرداخته شده است.

آتروپات بتن

دانلود مقاله پژوهش از اینجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *