نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تأثیر دوپوزولان بر مقاومت بتن در سازه های در معرض آب

در مقاله “ارزیابی تاثیر دو پوزولان طبیعی بر شاخص های مقاومت، جذب و نفوذ تسریع شده یون کلراید در سازههای بتنی در معرض آب” به بررسی مقاومت بتن در سازه های در معرض آب پرداخته اند. در زیر به بررسی اولیه این مقاله پرداخته ایم؛ جهت مطالعه کامل مقاله و دانلود آن به لینک درج شده در انتهای مقاله مراجعه کنید.

چکیده مقاله

یکی از مهمترین عوامل خرابی زودرس سازه های بتن مسلح در شرایط دریایی، خوردگی فولاد مدفون به علت یون کلرید نفوذیافته به داخل بتن می باشد. بنابراهمیت موضوع، طی دهه های اخیردر سطح ایران و جهان، تحقیقات گستردهای در زمینه دوام و مدل سازی رفتار سازه های بتن صورت گرفته است. در این راستا سند جامع بتن ۱۴۰۴ به منظور ارتقاء کیفی مقاومت ودوام بتن و سازه های بتنی در کشور با هدف توسعه پایدار تدوین گردیده است. از این رو در این مقاله از شاخص نفوذ تسریع شده یون کلراید )RCPT )همراه با شاخص های مقاومت فشاری و جذب آب در آزمایش ها برای مقایسه و بررسی دو پوزولان بیش آقاج خراسان ومعدنی از منطقه خراسان شمالی با تغییر درصد جایگزینی سیمان، عیار سیمان و نسبت آب به سیمان استفاده شده است.در طرح های مخلوط از نسبت آب به سیمان ۳.۰ و ۳۴.۰ و عیارهای مواد سیمانی ۳۷۵ و ۴۲۵ کیلوگرم بر مترمکعب و نیز از نمونه های دو نوع پوزولان طبیعی جایگزین سیمان به میزان ۲۰،۱۰ و۳۵ درصد جایگزینی ساخته شد تا اثر پوزولان طبیعی نیز مطالعه شود. پس از بررسی نتایج مشاهده می شودبا افزودن این دو پوزولان در بتن، بهبود مقاومت و کاهش نفوذ تسریع شده یون کلراید در بلند مدت حاصل شده است.

نتیجه گیری مقاله

تحقیق حاضر که در آزمایشگاه خط ۲ قطار شهری مشهد انجام پذیرفته، محوریت تحقیق در ارتباط با پارامترهای دوام با نگرش چشم انداز بتن ۱۴۰۴ است؛ و پارامترهای دیگر به طور جانبی مورد توجه قرار گرفته است. با جمع آوری اطلاعات بیشتر و با تکیه بر سایرپارامترهای اندازه گیری شده در آینده، امکان توسعه نتایج و موضوعات کاربردی فراهم خواهد شد. قابل ذکر است که تمام نتیجه گیری های انجام شده برای تحقیق حاضر و نمونه های ساخته شده با شرایط آن ها صادق می باشد؛ و لزوما برای هر طرح مخلوط دیگر با شرایط متفاوت َقابل استفاده نیست. حداکثر اندازه اسمی سنگدانه ی ۱۹ میلیمتر با سنگدانه ی درشت نیم شکسته و سنگدانه ریز نسبتاً گرد گوشه و بافت َدانه بندی متوسط تا نسبتا ریز و همراه سیمان زاوه می باشد.
استفاده از ۱۰ % پوزولان بیش آقاج جایگزین سیمان،منجر به کاهش حدود ۱۲%ای مقاومت فشاری بتن ۲۸ و ۴۲ روزه و نفوذ یون
کلرید و شدیدتر شدن کاهش جذب آب اولیه ۲۸ روزه شده است. نتیجه گیری می شود با افزودن این دو پوزولان در بتن، بهبود مقاومت و کاهش نفوذ تسریع شده یون کلرید و جذب آب اولیه در بلند مدت حاصل شده است و عملکرد در نسبت آب به سیمان کمتر، بهتر می باشد. با رسیدن به شاخص های دوام، بتن با دوام به دست آمده است.

آتروپات بتن

جهت مطالعه روش های تحقیق و نتایج دقیق این مقاله به لینک دانلود مقاله مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *