نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بررسی دوام ملات هاي اصلاح شده با استایرن آکریلیک و استایرن بوتادین رابر

چکیده

امروزه با پیشرفت تکنولوژي بتن، افزایش کاربرد مصالح پایه سیمانی در صنعت ساختمانی به صورت روزافزون در حال گسترش می باشد. همچنین استفاده از افزودنی هاي متفاوت در ساختار مصالح پایه سیمانی که به بهبود خواص گوناگون این مصالح کمک نماید از اهمیت زیادي برخوردار می باشد. پلیمرها یکی از افزودنی هاي تاثیرگذار در ساختار ملات می باشند.

در این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی مقاومت فشاري و خواص دوام ملات هاي اصلاح شده با پلیمرهاي استایرن آکریلیک و استایرن بوتادین رابر پرداخته شده است. در این مطالعه از 10 و 20 درصد وزنی سیمان، پلیمر در مخلوط پایه سیمانی استفاده شده است که این امر سبب بهبود خواص دوام شده است. خواص دوام شامل نفوذ موئینه، درصد جذب حجمی آب و ضریب تسریع شده نفوذ یون کلراید می باشد که نتایج نشان می دهند اینگونه خواص با افزودن پلیمرهاي مذکور در ساختار ملات سبب کاهش در میزان نفوذ موئینه آب ، درصد جذب حجمی آب و همچنین نفوذ یون کلراید می شوند. همچنین می توان بیان نمود که استایرن آکریلیک نسبت به استایرن بوتادین رابر عملکرد بهتري در خواص دوام از خود نشان داده است. اما از اثیرات منفی این نوع مصالح می توان به کاهش مقاومت فشاري اشاره نمود البته کاهش این پارامتر در ملات هاي اصلاح شده با استایرن آکریلیک به مراتب کمتر از استایرن بوتادین رابر می باشد، لذا در برخی مصارف خواص دوام از اهمیت بالاتري نسبت به خواص مکانیکی و مقاومت فشاري برخوردار می باشند.

نتیجه گیری

در ارزیابی آزمایشگاهی بر روي خواص ملات اصلاح شده نشان داده شده است که پلیمر ها می توانند در ساختار ملات سبب بهبود خواص دوام شوند. خواص دوام شامل نفوذ موئینه، درصد جذب آب و ضریب نفوذ یون کلراید می باشند. این خواص با افزودن پلیمر در ساختار ملات بهبود یافته و با افزایش میزان این مصالح در ساختار ملات نفوذ مویینه و نیز درصد جذب آب به مقدار قابل توجهی کاهش می یابند. در بررسی مقاومت فشاري کاربرد پلیمر در ساختار ملات تاثیر منفی بر کسب و رشد مقاومت نسبت به نمونه کنترل (نمونه فاقد پلیمر) داشته و کاهش مقاومت فشاري بخشی از تاثیرات این مصالح در ساختار مصالح پایه سیمانی محسوب می گردد. مصالح پایه سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمري به دلیل خواص دوام مناسب خود می توانند به عنوان مصالح روکش در دیوار ها، دیواره ها و کف استخر ها و مواردي از این قبیل مورد استفاده قرار گیرند اما در رابطه با مسئله مقاومت فشاري این نوع مصالح می توان بیان نمود که کاهش مقاومت این مصالح دلیل بر ناکارآمد بودن این مصالح نخواهد بود چرا که برخی کاربريها به مصالح با دوام نیازمندند تا یک مصالح مقاوم ضمن اینکه مقاومت برخی مصالح اصلاح شده مانند مصالح اصلاح شده با استایرن آکریلیک که به میزان 10 درصد وزن سیمان در ساختار ملات مورد استفاده قرار می گیرد، مقاومت معقولی را نشان می دهد که برخی کاربردهاي این نوع مصالح مانند کفریزيها را توجیه می نماید.

منبع: بتن ایران

بیشتر بخوانید:
رابطه مقاومت بتن در سنین مختلف با سیمان‌های گوناگون
بتن خود متراکم چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *