نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تأثیر آب حاوی میکرونانو برجذب آب فوم بتن

فناوری نانو، از مهمترین و موثرترین تکنولوژی حال حاضر است که تمامی ملت ها به دنبال پیشرفت و استفاده از آن در تمامی علوم هستند. کاملا واضح است که کشورهای قدرتمند امروزی در صنعت، بهترین دستاوردها را در زمینه نانو داشته اند. در مقاله پیش رو تأثیر آب حاوی میکرو نانو بر جذب آب فوم بتن را بررسی کرده ایم.

چکیده

در این پژوهش مقایسه ای بین آب معمولی و آب حاوی میکرونانوحباب های هوا در زمینه ی فوم بتن انجام شد. تمرکز آزمایش ها روی یک طرح مخلوط و با تکرارهای بالا است تا بتوان به صورت قطع به نتایج استناد کرد. بطور کلی مصالح مورد نیاز برای ساخت بلوک فوم بتن عبارتست از : سیمان، ماسه(اعم از پودر سنگ یا خاکستر بادی و غیره)، آب و کف فوم.
طرح مخلوط آزمایش ها عبارتست از: عیار سیمان m3/kg 033 و نسبت آب به سیمان 0.3 . سنگ پودر، 053 kg/m.
آزمایشه ای انجام شده نیز شامل: ، آزمایش زمان گیرش سیمان، آزمایش زمان گیرش فوم بتن، آزمون جمعشدگی، آزمون جذب آب می باشد.
طبق نتایج اخذ شده از آزمایش ها، آب حاوی میکرونانوحباب های هوا همانند دیگر نانو ذرات، تاثیر مثبتی روی خواص فوم بتن داشته بطوری که باعث کاهش زمان گیرش سیمان، کاهش زمان گیرش فوم بتن، کاهش جزئی و قابل اغماض جذب آب و جمع شدگی شده است.
چگالی خشک مدنظر بلوک ها در آزمایش ها m3/033kg می باشد. آزمون گیرش سیمان در 4 تکرار و آزمون تا 033kg/m گیرش فوم بتن، جذب آب و جمع شدگی در 13 تکرار انجام شد. نتایج حاکی از کاهش 03 دقیقهای زمان گیرش نهایی خمیر سیمان، کاهش 03 دقیقه ای زمان گیرش فوم بتن و کاهش 1 درصدی جمع شدگی و جذب آب دارد.

مقدمه

فناوری نانو، از مهمترین و موثرترین تکنولوژی حال حاضر است که تمامی ملت ها به دنبال پیشرفت و استفاده از آن در تمامی علوم هستند. کاملا واضح است که کشورهای قدرتمند امروزی در صنعت، بهترین دستاوردها را در زمینه نانو داشته اند. نانوتکنولوژی یک رویکرد جدید است که علوم مختلف از مهندسی تا پزشکی به سمت و سوی آن رفته اند. در بخش راه و ساختمان نیز پژوهش ها منتج به ایجاد مصالح سخت و سبک تر نسبت به نسل پیشین شده است. در بخش بتن، اکسیدهای مختلف نانوساختارها از جمله: نانواکسید آهن، نانو اکسید مس، نانو اکسید سیلیس، نانو لولههای کربنی و.. باعث ایجاد مصالح با کیفیت و با ضریب اطمینان باالتر شده است. اما در بخش فوم بتن، پژوهش ها به خصوص در حوزه ی نانو نوپاست و البته این محصول به نسبت دیگر مصالح ساختمانی جدیدتر است که اخیرا در دنیا، سیر صعودی و پیشرفت در پیش گرفته است. لذا این بخش از مهندسی عمران به شدت نیاز به توجه و تحقیق های بیش از پیش دارد تا بتواند به کیفیت شایسته خود برسد.

بلوک فوم بتن عضوی از خانواده بتن سبک است که نام دیگر آن بتن سبک سلولی یا CLC است. مطابق تعریف استاندارد ملی ایران به شماره 14040 ،بتن سلولی عبارتست از بتن دارای سلول های پایدار هوا که به طور یکنواخت در مخلوط بتن توزیع شده اند. برای تولید این بتن از مالت ماسه، سیمان و کف فوم پایدار(از نوع پروتئین حیوانی و شیمیایی) و افزودنی های مجاز استفاده می گردد. عامل مهم در فوم بتن، چگالی محصول است که هر چگالی، کاربردهای متفاوت و مختص خودش را دارد.
از جمله مشکلات در بخش فوم بتن که باعث شد این پژوهش به آن بپردازد، زمان فرآوری طولانی که باعث عقب ماندن پروژه می شود و جمع شدگی، که باعث افت سطح بتن در بخش کفریزی و ایجاد ترک در دیوار در بخش بلوک می شود.
در این پژوهش از آب حاوی میکرو نانوحبابهای هوا در فوم بتن استفاده شده است؛ میکرونانوحبابهای هوا حفره های گازی بسیار ریز پایدار در آب هستند که امروزه به طرق مختلف قابل تولید و استفاده هستند. بهره گیری از روش کاویتاسیون هیدرودینامیکی ایده ای است که در این پژوهش به کارگیری شد. لازمه ی ایجاد کاویتاسیون، جریان با سرعت زیاد است که توسط پمپ ها می تواند ایجاد شود.

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *