نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بررسی آزمایشگاهی تأثیر میکرونانو حباب در حضور فوق روان کننده بر زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات سیمان

یکی از جدیدترین نوآوری های فناوری نانو استفاده از میکرو نانو حباب ها (میناب) به عنوان جایگزین آب در بتن می باشد. استفاده از میناب به عنوان جایگزین آب مصرفی در بتن می تواند در خصوصیات بتن اثرات ویژه ای داشته باشد. که بعضا این اثرات می تواند در جهت بهبود یا تضعیف خصوصیات بتن سخت شده و بتن در حالت خمیری باشد.

با توجه به مشخصات فوق روان کننده ها، استفاده از آن ها می تواند نقش موثری در کاهش اثرات بعضا منفی میناب در خصوصیات بتن داشته باشد. در این پژوهش به منظور بررسی اثرات جایگزین میناب با آب در بتن در حضور درصد های مختلف روان کننده در مرحله ی اول تاثیر میناب بر زمان گیرش، جریان مالت سیمان و مقاومت فشاری مالت سیمان بررسی می گردد. بدین منظور تعداد 16 نمونه آزمایشگاهی سوزن ویکات، 84 نمونه آزمایشگاهی مالت فشاری سیمان و 16 نمونه جریان مالت سیمان به ترتیب به منظور بررسی زمان گیرش، مقاومت فشاری و جریان سیمان با درصد های مختلف فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیالت اتر )0.5 ،0.5 و 8.1 )در حضور و عدم حضور میناب آزمایش شد. نتایج نشان می دهد که فوق روان کننده باعث شد زمان گیرش افزایش چند ساعته بیابد و فوق روان کننده توانست کاهش جریان مالت سیمان با میناب را بهبود ببخشد. همینطور مقاومت فشاری با میناب نسبت به آب در سنین 7 و 84 روز افزایش داشت. مقاومت فشاری مالت سیمان با میناب در حضور فوق روان کننده نسبت به مالت سیمان با آب در حضور فوق روان کننده در سنین 7 و 84 روز افزایش داشته است که بیشترین مقاومت در 0.5 درصد فوق روان کننده رخ داد که در سن 7 روز 81 درصد افزایش و در سن 84 روز 15 درصد افزایش داشتیم.

نتیجه تحقیقات این مقاله به شرح زیر است؛ جهت دانلود مقاله به این لینک مراجعه کنید.

در این پژوهش به بررسی اثرات میناب و فوق روان کننده بر بتن، تعدادی نمونه با مشخصات گفته شده در این تحقیق ساخته شده که نتایج نشان می دهد میناب باعث کاهش زمان گیرش اولیه و ثانویه شده که این امر باعث می شود مالت سریعتر خود را بگیرد و سریعتر به مقاومت دست یابد که باعث افزایش مقاومت فشاری مالت در سنین اولیه شده است. این افزایش با مرور زمان کم می شود و اثر میناب کم تر به چشم میاید. همانطور که در نتایج پیداست در سن 7 روزه مقاومت فشاری مالت سیمان با میناب 16 درصد افزایش نسبت مالت سیمان با آب معمولی داشته است و این افزایش به 7 درصد در سن 84 روزه کاهش پیدا کرده است. به دلیل گیرش سریع سیمان با میناب، کارایی و جریان مالت سیمان کاهش پیدا می کند که برای بهبود آن از فوق روان کننده استفاده شد که نتایج نشان داد بیشترین مقاومت فشاری بهینه در 0.5 درصد فوق روان کننده با افزایش 81 درصدی در سن 7 روزه و افزایش 15 درصدی در سن 84 مشاهده شد. در 0.5 درصد مقاومت فشاری در سن 7 روزه 14 درصد افزایش و در 84 روزه 7 درصد افزایش داشت و همینطور در 8.1 درصد مقاومت فشاری به دلیل کاهش شدید سیمان کمتر از حالت بدون فوق روان کننده شد و مقاومت فشاری آن مالت سیمان با میناب در سن 7 روزه 18 درصد افزایش و 84 روزه 0 درصد افزایش داشت. این کاهش مقاومت فشاری 84 روزه نسبت به مقاومت فشاری 7 روزه نشان می دهد که این افزایش مقاومت فشاری به مقدار سیمان هم بستگی دارد هرچقدر سیمان کم باشد این افزایش کمتر بوده و در طی زمان سریعتر این افزایش، کاهش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *