نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مقایسه تأثیر مشخصات مختلف دال و خاک بستر بر عکس العمل های بحرانی روسازی بتنی با کمک مدل گروه بندی داده ها

در این مقاله به بررسی تأثیر مشخصات مختلف دال و خاک بستربر بتن پرداخته اند، که در این متن مطالب مهم مقاله آورده شده است. می توانید جهت مطالعه کامل مقاله به انتهای متن مراجعه و مقاله را دانلود کنید.

چکیده مقاله

روسازی بتنی، متشکل از قشرهای مختلف نظیر زیراساس، اساس و لایه های آسفالتی یا بتنی و یا ترکیبی از آنها است که ابعاد یا مشخصات فنی هر یک تابع مشخصات بارگذاری و مصالح خاص آن می باشند. در حال حاضر برای تحلیل روسازی های بتنی از روش های متفاوتی استفاده می شود، به عنوان نمونه می توان به تئوری برمیستر، تئوری چند لایه ای، روش های تجربی، روش های عددی و المان محدود اشاره نمود. طراحی روسازی بتنی به اندازه روسازی های انعطاف پذیر پیچیده نیست، زیرا عکس العمل تنش خمشی در بتن در طراحی معیار مهم است و به عبارت دیگر مهمترین فاکتور در طراحی محسوب می شود. تنش های ناشی ازبارگذاری روسازی بایستی تا اندازه ای کاهش یابند که اولا قابل تحمل برای لایه بستر باشند و ثانیا باعث ایجاد خرابی سازه ای در روسازی نگردند.
نکته مهم دیگر، در طرح روسازی صلب کنترل میزان جابه جایی در محل گوشه و لبه دال بتنی است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزارهای Kenslab ،مقادیر پارامترهای تاثیرگذار در طراحی روسازی بتنی و تاثیر هر پارامتر در مقدار تنش و تغییرشکل قابل تحمل روسازی بتنی شناسایی شد و تنش و تغییر شکل بدست آمده با کمک مدل های آماری به صورت طبقه بندی ارائه شد. درخت گروهبندی داده ها، یکی از مشهورترین تکنیک های دسته بندی است که در فرایند داده کاوی کاربرد دارد. شیوه نما یش درخت گروهبندی به این صورت است که با ارائه نمودن یک درخت، روال دسته بندی را خلاصه سازی می کند. در مقایسه نتایج بین سه حالت خاکبستر روسازی، مشخص گردید در حالت بارگذاری در مرکز برای دال با بستر ضعیف بیشترین تنش ها بوجود می آید و با افزایش ضخامت دال اختلاف بین تنش، در سه طول بررسی شده برای دال، کاهش می یابد. با افزایش عرض دال روسازی بخصوص مقادیر تنش های خمشی افقی در زیر سطح دال بتنی کاهش می یابد.

برگزیده‌ی محصولات آتروپات

نتیجه گیری مقاله

در این مطالعه مراحل گروه بندی داده های حاصل از تحلیل عدد روسازی بتنی انجام شد می توان، براساس نتایج داده های عددی، نتایج زیر را به عنوان دستاوردهای مهم بیان کرد.

  1. نشست رویه بتنی با افزایش ضخامت روسازی کاهش می یابد به طور متوسط با هر 2/5 سانتی متر افزایش ضخامت 10% از تغییر شکل بحرانی دال کاهش می یابد.
  2. یکی از مهم ترین پارامترهای تأثیرگذار در عکس العمل روسازی با استفاده از درخت گروه بندی داده ها، تعیین شد، مقاومت خاک بستر باعث کاهش تغییر شکل نسبی و تغییر شکل کلی دال بتنی می شود.
  3. در تعیین مهم ترین متغییرهای تأثیر گذار بر رفتار مکانیکی دال های روسازی بتنی، می توان بیان کرد، مدول الاستیسیته دال بتنی، ضخامت لایه و ضریب عکس العمل خاک بستر به ترتیب بیشترین نقش در وقوع خرابی های بحرانی رویه های بتنی دارند.

به این ترتیب، با طرح اختلاط مناسب برای افزایش مدول الاستیسیته بتن مورد استفاده و با افزایش ضخامت دال روسازی مقادیر تنش ها فشاری افقی در بالا و زیر سطح بتنی کاهش می یابد. همچنین با افزایش ضخامت دال روسازی مقادیر تغییر شکل های روسازی در سطح آن به شدت کاهش می یابد.

برخی از محصولات آتروپات

الیاف فولادی
فوق روان کننده
الیاف پلی پروپیلن

جهت مطالعه روش های تحقیق و نتایج دقیق این مقاله به اینجا مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *