نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ارزیابی تجربی کاربرد الیاف FRP در مقاوم سازی تیرهای بتن آرمه در برابر برش

در سال های اخیر تلاش های زیادی جهت درک و استفاده بیشتر کامپوزیت های FRP به صورت اجزایی که می توانند در ترمیم یا تقویت تیرها، به شکل خارجی به جوانب تیر الصاق شود، صورت گرفته است. استفاده از این کامپوزیت ها در تقویت خمشی دال ها و تیرها و همچنین محصور کردن ستون های دایره ای، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به لزوم بررسی تقویت برشی تیرهای بتن آرمه با ورقه های FRP در این بررسی آزمایشگاهی تیرهای بتن آرمه با استفاده از بافت های مختلف کامپوزیت های FRP، در اشکال مختلف با عرض ها و ضخامت های متفاوت در برابر برش تقویت شدند.

نتایج به دست آمده از بارگذاری نمونه ها نشان داد که استفاده از کامپوزیت های FRP در تقویت تیرهای بتن آرمه در الگوهای مختلف، افزایش ظرفیت باربری متقاوتی به دنبال دارد.

نتیجه گیری ها حاکی از این بود که :

نمونه های کنترل دچار گسیختگی برشی شدند و تمامی نمونه های دیگر که تقویت شده بودند به صورت شکست برشی تیر با جداشدن ورق تقویتی

E-GFRP از سطح بتن گسیخته شدند.

استفاده از کامپوزیت های E-GFRP باعث افزایش سختی و بهبود قابل توجه در ظرفیت برشی تیرها می شود.

افزایش تعداد لایه های تقویت از دو لایه به سه لایه، در افزایش ظرفیت برشی تیرهای بتن آرمه تأثیر گذار بود.

مقاوم سازی خمشی تیر بتن آرمه در قسمت تحتانی با کامپوزیت های E-GFRP، در افزایش میزان باربری موثر می باشد.

اگر در کناره های تیر از الیاف، در جهت عمود بر زاویه ی ترک خوردگی استفاده شود، منجر به افزایش تأثیر تقویت برشی می گردد.

در این مقاله به ارزیابی تجربی کاربرد الیاف FRP در مقاومسازی تیرهای بتن آرمه در برابر برش پرداخته ایم، که می توانید با دانلود مقاله و مطالعه کامل آن نتایج آزمایش به دست آمده را مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *